Nghịch lý giá cà phê

Ngành cà phê rất cần một chương trình kết nối giữa sản xuất và chế biến để nâng cao giá trị hạt cà phê nhằm hạn chế hoạt động môi giới mua bán “hàng giấy”, vốn gây rối loạn về giá cả trên thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.

(8-4-2018) Giá cà phê: khôn ba năm dại một giờ

Tính đến 31/03/18, niên vụ cà phê thế giới và Việt Nam đi được nửa chặng đường. Từ bấy đến nay, thị trường trong thế yếu. Giá đóng cửa sàn kỳ hạn robusta London phiên…