(23-4-2017) Giá hồ tiêu xô nhiều nơi giảm

Chuỗi giảm giá trên thị trường hàng thực hồ tiêu tại Ấn độ chưa dừng. Đến ngày 21-4, giá hồ tiêu xô chỉ còn 57.500 INR, mất trên 1000 INR/tấn so với mươi ngày trước….