Các thuật ngữ thường gặp trong các bản tin cà phê

Cứ cuối mỗi ngày giao dịch, mỗi sàn có bảng tổng kết khối lượng trong đó ngoài khối lượng giao dịch mua bán mới (outright) của các quỹ đầu cơ lớn và các nhà đầu cơ nhỏ, các hãng kinh doanh ngành hàng… tiếng Anh gộp thành “non-commercial”  và “speculators” , các nhà rang xay hay tiếng Anh gọi là “commercial” và “industrial”…, sàn còn phân lượng giao dịch theo khối kinh doanh như bạn hỏi:

EFP là một dạng tráo đổi giữa bên mua và bên bán các hợp đồng giấy (paper contracts) lấy hàng thực (physical contracts) nên từ này được viết tắt từ Exhange For Physicals. Nay người ta còn gọi là AA (Against Actual).

EFS cũng là một dạng giao dịch hoán đổi (Exchange For Swaps) giữa hợp đồng kỳ hạn với thanh toán tiền mặt (cash-settlement).

TAS là chữ viết tắt của Trade At Settlement, đại khái rằng người tham gia có thể đặt mua và bán theo giá hợp đồng kỳ hạn trong ngày nhưng giá chốt chung quanh giá đóng cửa.

SPREADS là các hợp đồng giao dịch chênh lệch giá, thí dụ như mua bán mức chênh lệch giữa 2 tháng Năm và Bảy năm 2015 chẳng hạn.

CALLSPUTS là các hợp đồng quyền chọn. Call là mua và Put là bán.

Nhân tiện xin nói thêm, trong thị trường cà phê, “industrial” nên gọi là rang xay. Có người dịch “industrial buying” là “sức mua công nghiệp” là hết sức lờ mờ. Nên gọi nó là “rang xay mua”

Nguyễn Quang Bình

Hits: 30

quang cao