Bình luận ngắn về giá cà phê trước mở cửa 28-06-2017

Hôm qua 27-06 New York chốt 125.30+0.80 cts/lb và London 2086-4$. Đồ thị New York vẫn tốt nhưng phải vượt khỏi 131.30 cts/lb mới thực sự kích đầu cơ mua bù. Đấy là mức bình quân động 50 ngày.

London vẫn bị xoay trong vòng “thông báo giao hàng đầu tiên”, gí dưới 2093, là mức bình quân động 100 ngày hôm qua. Cấu trúc vắt vẫn còn tốt, là rất tích cực. Tuy nhiên, dứt khoát phải vượt khỏi 2091 và 2096 (100/200 ngày bình quân động) để lên cao hơn.

Hiện London tháng 7-2017 còn đến 20000 lô hợp đồng mở, là số khá to khi còn vài ngày nữa hết quyền chốt giá tháng 7-2017. Nếu không có người mua gọn, giá sẽ căng.

Xem thêm chi tiết tại đây.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 49