9-8-2018 Giá cà phê suy sụp

Diễn biến hôm trước

London

1655-13 (1673-1653)     1630-18 (1645-1627)

New York:                  

107.85-1.20 (108.90-106.65)             111.00-1.20 (112.10-109.85)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 32.8 cts/lb (-)  – USDX 95.05 (-)    – BRLUSD 3.77 (-)

Giá cà phê suy sụp. Sức mua yếu trong phiên hôm trước, người tham gia tìm cách tháo chạy ngày hôm qua.

Hits: 144

quang cao