(9-3-2017) Nhận định kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê trước phiên giao dịch kỳ hạn cà phê 9-3-2017

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 8-3-2017 cơ sở 3 và 5-2017:

Giá đóng cửa robusta Ice London

05/17    2189+20 (2190-2165)

07/17    2205+17 (2206-21830)

Giá đóng cửa arabica Ice New York

05/17    141.75+1.05 (142.55-139.65)

07/17    144.05+1.05 (144.80-142.00)

Giá cách biệt giữa New York với London

43.51 cts/lb so với cuối tuần thứ 9 là 52.72

Dự kiến mở cửa sàn robusta chiều 8-3 từ không đổi đến giảm nhẹ.

Khuynh hướng: London trung tính-tích cực và New York tiêu cực-trung tính.

Dựa trên hoạt động của phiên giao dịch sàn kỳ hạn cà phê arabica New York ngày 8-3-2017, nhìn quá trình hoạt động giá và các yếu tố phụ trợ, ta có thể nói về phiên ngày 9-3-2017 như sau:

Sàn robusta London đóng cửa gần mức đỉnh trong ngày, sàn arabica New York cũng vậy. Đó là dấu hiệu trước mắt đà còn tăng.

London đóng cửa qua khỏi 2188 là dấu hiệu tích cực dù chưa thoát ra khỏi 2194 để kích thích đầu cơ mua lại. Nhưng London phải vượt khỏi 2228 khi đóng cửa, bấy giờ mới khẳng định đường tăng mạnh lên 2300 New York vẫn phải chờ đóng cửa trên 143.15 cho chắc ăn hơn khi quyết định. New York vượt 146 mới khả năng lên hoạt động khu vực 155-160.

Nguyễn Quang Bình

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là suy nghĩ và một nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Bài liên quan cần tham khảo thêm:

Giá kỳ hạn cà phê tăng, cắt đứt chuỗi giảm nhiều ngày liên tiếp

Nhận định kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê trước phiên giao dịch kỳ hạn cà phê 8-3-2017

Hits: 94