(8-4-2018) Giá cà phê: khôn ba năm dại một giờ

Tính đến 31/03/18, niên vụ cà phê thế giới và Việt Nam đi được nửa chặng đường. Từ bấy đến nay, thị trường trong thế yếu.

Giá đóng cửa sàn kỳ hạn robusta London phiên đầu vụ ngày 02/10/17 chốt mức 1968 Usd thì đến 31/03/18 còn 1725 Usd/tấn, tương ứng với các mốc thời gian ấy trên sàn arabica New York 133.15 và 118.15 cts/lb. Như vậy, sau 6 tháng giao dịch, giá kỳ hạn robusta mất 243 Usd và arabica giảm 15 cts/lb hay tương đương với 331 Usd/tấn.

Một tuần sau ngày chốt sổ 6 tháng, London có thêm được 5 Usd đạt 1730 Usd/tấn nhưng New York lại tiếp tục yếu, rớt còn 117.45 cts/lb hay mất so với tuần trước tương đương với âm 15 Usd/tấn.

Cú giảm giá mạnh trên sàn kỳ hạn robusta London đã lấy lại hết những gì sàn này kiếm được trong tuần trước. Có lúc giá đã chạm đỉnh 1764 nhưng rồi phải quay lại để ngay trong ngày 06/04/18 chạm đáy 1725 và đóng cửa mức 1730 (xem hình 1).

Giá cà phê nội địa nhiều nơi tại Tây nguyên, vùng sản xuất trọng điểm của Việt Nam, tuần qua có lúc lên 36,7 triệu đồng mỗi tấn. Đáng tiếc tác động cú đảo chiều giảm trên sàn kỳ hạn robusta ngày giao dịch cuối tuần đã kéo nó về lại 36,2 triệu đồng.

Giá cà phê xuất khẩu loại 2, tối đa 5% đen vỡ giao về các kho quanh TPHCM trong tuần qua đạt đỉnh 37,5 triệu đồng mỗi tấn nhưng đầu tuần này chỉ còn 37 triệu, mất 0,5 triệu đồng mỗi tấn. Giá chào mua FOB cho loại này đang ở mức -90/-100 Usd/tấn FOB dưới giá giao dịch tháng 07/2018.

Tranh thủ đợt giá tăng tuần qua, các hợp đồng bán giao kho chưa chốt bán đã được thanh lý phần nào khi giá London tháng 05/18 dâng từ mức 1750 trở lên. Cơn sóng bán mạnh cuối tuần đã làm giá London dội lại từ đỉnh trong ngày là 1763 mà không vượt lên khỏi 1764 đạt ngày trước đó để tăng cao hơn.

Đợt bán thông qua chốt giá các hợp đồng đã bán giao kho mạnh đến nỗi giá London đã tạo cú đảo chiều giảm, có thể gây bất lợi về kỹ thuật cho giá robusta London sắp tới.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 433