(8-3-2018) Bình luận kỹ thuật giá cà phê

thitruongcaphe.net

Diễn biến giá của phiên ngày hôm trước

London:             

1785+8 (1788-1765)                                1804+4 (1807-1790)

New York:                  

120.75-0.50 (121.45-119.80)                   122.95-0,50 (123.60-122.00)

Giá cách biệt giữa sàn New York với London A với R tháng 5-2018 là 39.78 vs 40.64 cts/lb (-)  – USDX 89.66 (+)    – BRLUSD 3.24 (-)

London mức chắn trên: 1794 / 1802     – Mức chắn dưới 1771 / 1756

New York mức chắn trên: 122.30  / 121.55   – Mức chắn dưới 119.90  / 119.00

Càng lúc càng lộ ra các nhà kinh doanh đang mua bán giá cách biệt giữa hai sàn: Mua London bán New York

London

Đến thời điểm này, mức đóng cửa 1785 nằm trên toàn bộ các mức BQĐ quan trọng. Chỉ còn BQĐ 200 ngày ở 1900…Đấy là mức kỳ vọng còn lại kể từ nay.

Về kỹ thuật rất tích cực. Vượt khỏi 1802 là mở đường cho 1830. Giả sử lên trên 1830, London có thể bung mạnh để đạt kỳ vọng 1900 vì các quỹ đầu cơ bị ép mua chặn lỗ.

Tuy nhiên, về ý kiến cá nhân, tôi nghĩ khu vực 1820/1830, để thoát khỏi chỗ ấy cũng rất khó trừ phi một quỹ đầu cơ bị ép mua chặn lỗ bất ngờ khu vực 1802/1810.

 

New York

Phải nói rằng quá yếu. Giá cứ đe dọa về dưới 120. Khả năng ghé 118.30 trong tầm tay. Nếu chạm ở đó khả năng lùi thêm về 115.

Tuy nhiên, nếu như giá cách biệt về quanh 38 cts/lb, hy vọng bấy giờ London sẽ xuống cho New York lên (cuộc chơi giá cách biệt hai sàn).

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 281

quang cao