(7-8-2018) London lên dây cót, New York thả dây cương

Diễn biến hôm trước

London

1682+20 (1684-1656)     1652+10 (1652-1635)

New York:                  

108.75+1.00 (110.15-107.20)             112.00+0.90 (113.35-110.60)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 32.48 cts/lb (+)  – USDX 95.36 (+)    – BRLUSD 3.74 (+)

Bức tranh kinh tế vĩ mô khá yên định giúp giá nông sản và một số hàng hoá thương phẩm tăng, chỉ số CRB tăng. London cố vượt khỏi khu vực thấp mấy ngày trước. Trên 2 sàn, giá tháng 9 London và 12 New York cố vượt khỏi BQD 8 ngày với London là 1643 và NY 112.30.

London làm tốt hơn và đang vào vị trí khá tốt để tăng tiếp khi tháng 09-2018 muốn vắt giá tháng 12-2018. Tuy nhiên NY có tệ hơn khi vượt qua được rồi lại trả lại cho sàn.

NQB

Hits: 392