(6/11/2018) Kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ

thitruongcaphe.net
Đồng nội tệ Brl mất giá, hàng Brazil ra nhiều

Nước Mỹ đã có kết quả bầu cử giữa kỳ.

Nửa nhiệm kỳ đầu, đảng Cộng Hoà nắm ghế tổng thống, chiếm đa số trong quốc hội (2 viện hạ và thượng viện).

Đợt bầu giữa nhiệm kỳ này, đối với Hạ viện, ai giành 218 ghế là thắng, thượng viện 51 ghế và một số ghế thống đốc bang.

Đảng Dân Chủ giành lại hạ viện với 218 ghế, đảng Cộng hoà vẫn giữ thượng viện và đảng Cộng hoà thắng đa số ghế thống đốc.

TT Trump sẽ có phần nhức đầu vì sẽ gặp nhiều chuyện ”cản mũi kỳ đà” dù quyền của tổng thống là cực lớn tại Mỹ.

Bạn đọc hãy suy nghĩ xem kết quả này có ảnh hưởng gì đến giá hàng hoá và chứng khoán.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 196