(4/9/2018) Giá London xấu về kỹ thuật, trông chờ vào gì đây?

Khi nhìn vào các yếu tố kỹ thuật, không chỉ London yếu mà New York cũng được nhiều nhà phân tích cho rằng đà rớt chưa dừng lại ở đây. Vì sao?

-Vì trong những ngày cuối tháng 08/18 hai sàn đã mất các mốc tâm lý quan trọng 100 cts/lb trên New York và 1500 Usd trên London.

-Vì giá đóng cửa cuối tuần trước của 2 sàn đều nằm dưới xa các mức bình quân động. Riêng sàn London, còn đến gần 30 Usd mới về lại mức BQĐ 5 ngày 1529.

-Khung dao động thực tế là 1557-1500 nhưng London đang trú tại vùng thấp, đà xuống xem ra thắng thế.

-Các quỹ đầu tư tài chính trên 2 sàn vẫn thiên về bán khống. Tính đến 28/08, ngày khóa sổ và báo cáo mới nhất, hai sàn vẫn giữ lượng dư bán lớn: New York với 1,736 triệu tấn và London với trên 341.000 tấn.

Hướng xuống trong tuần này có thể mất thêm 50 Usd về 1449, là mức chắn dưới đang được tính tới. Hướng lên dứt khoát phải vượt 1529, là những nỗ lực tối thiểu cần có để London có thể quay về 1560 và hóa giải một số yếu tố tiêu cực (xem hình 3).

Xét về thực tế, các nhà nhập khẩu tuần này quay về làm việc lại sau kỳ nghỉ hè. Người ta sẽ xem xét cần mua loại nào, mua bao nhiêu và giao lúc nào. Tuy chưa rõ ràng, nhưng đây chính là yếu tố quan trọng cần theo dõi để cảm nhận được giá sẽ theo hướng nào nay mai.

Dù sao, kỹ thuật đang cần các yếu tố cung-cầu soi sáng. Đồng Brl có bật dậy, đồng Usd có tăng tiếp, đợt ra hoa cà phê Brazil tháng 10/18 và sản lượng thực tế cà phê robusta Việt Nam được cảm nhận khi hái bói…Thời tiết có cực đoan vào dịp cuối năm…Người mua sẽ tính toán và có thái độ để người bán tính kế hoạch cung cấp cà phê cho đường ngắn và đường dài.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 321

quang cao