(4-8-2017) Thị trường cà phê: Một phiên giao dịch dò hướng

Giá kỳ hạn hai sàn cà phê có một phiên giảm sau một phiên giao dịch không mấy sinh động. Đóng cửa hai sàn giảm nhẹ, London chốt 2144-1$ và New York  140.20-0.15 cts/lb.

Giá London không qua khỏi mức đỉnh 2150 cửa ngày hôm qua mà chỉ chạm mức 2149 rồi đi xuống, trong khi sàn New York đấu tranh dữ dội với mức 141.55 nhưng rồi phải quay về đóng cửa tại 140.20.

Vắt giá vẫn còn trên sàn London với mức cách biệt 50$ giữa tháng 9-2017 với 3-2018.

Các tin xuất khẩu Indonesia và toàn cầu tăng làm chựng lại giá cà phê trong khi tin thời tiết chưa có gì mới.

Đóng cửa London giảm 1$, giá cà phê nội địa hôm nay có thể quanh mức không đổi hay giảm nhẹ vì tâm lý lo giá còn xuống thêm.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Bài liên quan:

(2-8-2017) Thị trường cà phê: Xuất khẩu cà phê thế giới tăng (ICO)

(2-8-2017) Thị trường cà phê: Xuất khẩu cà phê Indonesia

(3-8-2017) Thị trường cà phê: Hai sàn cà phê đều tăng tốt

 

Hits: 36