(3-7-2018) Giá arabica suy sụp, robusta còn cầm cự tốt

Diễn biến giá hôm trước.

London

1677-13 (1696-1676)                         1671-12 (1689-1671)

New York:                 

111.65-3.45 (115.00-111.55)            115.18-3.45 (118.50-115.00)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 35.56 cts/lb (–)  – USDX 95.04 (–)    – BRLUSD 3.91 (–)

-Nhìn chung, New York suy sụp, kéo theo London nhưng London cũng chỉ chịu rớt khi còn vài phút cuối cùng trước giờ đóng cửa.

-Ba yếu tố: USD mạnh lên, chỉ số USD tăng cộng với kỹ thuật quá yếu đã làm New York không thể đứng vững. Dù lượng dư bán trên 60 ngàn lô, New York còn cửa để bán tiếp vì dư bán kỷ lục có khi lên tới 70.577 lô.

-Nếu theo dõi diễn biến London, sàn này hôm qua không chịu rớt và chỉ rớt trước giờ mở cửa vài phút. Lượng dư bán báo cáo vừa qua đạt 29.378 lô dư bán. Nhưng đến nay dễ cũng đã đạt 35.000 lô. Chừng ấy đối với London là lớn nên đầu cơ chưa dám bán thêm như bên New York. Giá London vẫn còn cơ may phục hồi dù kỹ thuật còn yếu.

-Lưu ý ngày 4-7-2018 New York nghỉ lễ Quốc Khánh Hoa Kỳ.

NQB

Hits: 287

quang cao