28/9/2020 Nước nào sản xuất cà phê đặc sản lớn nhất thế giới?

Brazil Coffee Trees Posters by Dick Davis (source Google)

Brazil là quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất và chiếm từ 35 đến 38% tổng sản lượng thế giới trong bất kỳ chu kỳ vụ mùa nào. Brazil cũng là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới và dự kiến ​​sẽ soán ngôi Hoa Kỳ với tư cách là quốc gia tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới trong vài năm tới.

Nhưng ít người yêu cà phê biết rằng Brazil CŨNG là nhà sản xuất cà phê đặc sản lớn nhất thế giới, cung cấp cho thị trường thế giới những hạt cà phê chất lượng hàng đầu mà bất kỳ quốc gia cà phê nào khác có thể sánh kịp. Từ vụ thu hoạch 2012-13 vừa qua, Brazil đã sản xuất ước tính khối lượng từ 5,7 triệu đến 7,6 triệu bao cà phê 60 kg đủ tiêu chuẩn cho cà phê đặc sản hoặc cà phê ngon, theo số liệu của Hiệp hội Cà phê Đặc sản Brazil.

Và nếu sử dụng thang đánh giá 100 điểm do Hiệp hội Cà phê Đặc sản Hoa Kỳ (SCAA) phát triển cho các tiêu chuẩn thử nếm, dựa trên đó cà phê đặc sản được xác định là bất kỳ loại cà phê nào đạt ít nhất 80 điểm, thì khối lượng cà phê đặc sản từ Brazil có thể là cao tới 9 triệu bao.

Đến nay, Brazil trở thành nước xuất khẩu robusta lớn thứ 2 thế giới sau Việt Nam. Với quyết tâm thay đổi ti ưu hóa chất lượng robusta, Brazil tuyệt đối không chi tiêu tiền của nông dân đóng góp để đi tiếp thị cà phê hạt, kể cả robusta , một cách tốn kém và vô bổ. Họ tập trung tiền của, lên đến vài tỷ Usd để nâng cao chất lượng làm sao robusta trở thành cà phê đặc sản từ trên từng vườn nhỏ nhất.

Dựa trên các chương trình sản xuất cà phê bền vững, về mặt chế biến cà phê đặc sản cả arabic lẫn robusta, Brazil đã làm rất tốt và vượt qua các đối thủ cạnh tranh đến hàng chục năm.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 74