(29/9/18) Vị thế kinh doanh: Lượng dư bán hai sàn kỳ hạn cà phê giảm

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 25/9/18, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York giảm lượng dư bán với 4.315 lô, nay còn 109.097 lô. Đến nay, lượng dư bán NY ngày 17/9 là kỷ lục với 113.412 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London giảm không đáng kể với 27 lô nên từ 35.048 lô nay còn 35.017.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 126

quang cao