29/4/2020 Giá cà phê tăng nhưng không bền vững mấy.

Cặp tỷ giá UsdBrl - thitruongcaphe.net

Đến nay giá 2 sàn cà phê có một vài ngày tăng giá khi đóng cửa. Sàn robusta tăng mạnh hơn arabica do mới ra khỏi ngày thông báo giao hàng. Những ngày trước khi thông báo giao hàng, giá hay chịu sức ép bán. Nhưng lần này, sức ép này xem ra không nhiều. Nói vậy để thấy rằng giá tăng mấy bữa qua chẳng có gì thuộc cung-cầu.

Giá New York đang bị chi phối rất mạnh bởi giá trị đồng Usd (DX) và Brl.

Phiên hôm qua, điều này thể hiện rất rõ khi đồng Usd giảm giá và Brl tăng giá. Cho nên, xin cẩn thận khi ai đó liên hệ chuyện tăng vì cung-cầu.

Theo nhận định của các nhà phân tích tiền tệ và tỷ giá, DX còn có thể xuống thêm (như vậy có lợi cho giá cà phê). Chỉ còn đồng Brl có ngúng ngẩy na hay không.

Hãy nhìn qua thị trường dầu thô và vàng: muốn tăng thời tăng, muốn giảm thời giảm. Điều này chứng tỏ rằng luồng vốn dịch chuyển trên các sàn tài chính hiện nay là bất ngờ.

Có gì khó hiểu không? Tiền như nước lũ. Hết xé đường này, đến rẽ đường khác.

Chính vì thế mà người làm cà phê rất khó canh giá. Giai đoẠn này rủi ro to, nên bạn đọc làm cà phê cần lưu ý.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 45