28/2/2019 Giá cà phê: Arabica tăng gấp 5 lần so với robusta

London

1548+10 (1549-1536)     1552+7 (1555-1541)

New York 5/19

98.95+2.15 (99.5-96.8)   101.7+2.1 (102.25-99.6)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 28.41 vs 27.03 (+) DX/USD 96.15 (+)  BRLUSD 3.73 (+)

-Hai sàn tăng trong một phiên chủ yếu mua bán giá cách biệt giữa A với R.

-Đóng cửa London tăng 10 nhưng New York tăng 2.15 cts/lb hay 47$, London tăng nhưng thua trên 5 lần so với A.

-Yếu tố tiền tệ đồng Brl tăng cũng giúp giá New York vững thêm.

NGUYỄN QUANG BìNH

0949393283

Lưu ý bạn không được quyền trích đăng bài vở trên trang này vì đã có bản quyền. Muốn trích đăng, chép lại, mong bạn lịch sự xin phép tác giả. Một khi trích đang, sao chép, nhất thiết phải ghi nguồn và tên tác giả.

NGUYỄN QUANG BìNH

0949393283

Lưu ý bạn không được quyền trích đăng bài vở trên trang này vì đã có bản quyền. Muốn trích đăng, chép lại, mong bạn lịch sự xin phép tác giả. Một khi trích đang, sao chép, nhất thiết phải ghi nguồn và tên tác giả.

Mọi thắc mắc xin gọi cho điện thoại theo số 0949393283, xin lỗi không sử dụng tin nhắn và hội thoại trên bất kỳ MXH nào. 

Hits: 254