(28-12-2017) Bình luận kỹ thuật giá cà phê

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước

London:             

1706-5 (1719-1701)                                1711-1 (1720-1704)

New York:                  

124.50+2.30 (124.70-121.70)                126.85+2.25 (127.00-124.05)

New York tăng tốt, London không theo.

LONDON

New York không vượt khỏi 124.80, London chưa tỏ thái độ chăng? London bằng lòng với hoạt động tích lũy trong khu vực chung quanh 1700. Giả sử như New York đóng cửa trên 124.80, khả năng London tăng lên được một chút. Giả sử như New York trút hết để nghỉ tết, London có thể về dưới 1700 và trở thành tiêu cực so với hiện tại.

Tạm thời, ta cứ lấy khung dao động cho London 1700-1745. Vượt khỏi hai mức này, nếu mức cáo sẽ tích cực nếu mức thấp sẽ tiêu cực.

NEW YORK

Đứng khừ trước mức 124.80 để có đỉnh 124.70 hôm qua.

Các mức chặn trên tiếp theo sau 124.80  là 125.50 / 127.50.

Chặn dưới là 123/121.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 43