(27-12-2017)  Bình luận kỹ thuật giá cà phê

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước

London:             

1711+0                                                         1712+0

New York:                  

122.20+1.80 (122.30-120.65)                124.60+1.90 (124.65-122.80)

Hôm nay hai sàn kỳ hạn cà phê quay lại hoạt động bình thường.

New York có phiên hôm qua giao dịch tăng, để lại dự báo giá mở cửa London hôm nay tăng từ 8-10$.

Tuy nhiên London vẫn yếu. Bức tranh kỹ thuật đường xa yếu, Nếu New York tăng mạnh khỏi 124.80, có thể London sẽ vững chắc tăng nhưng chỉ ngại không quá 1750 do đầu cơ bấy giờ bán nhiều.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 20

quang cao