26/6/2019 Giá cà phê tăng mạnh, cả làng cùng vui

nguyễn quang bình/thitruongcaphe.net

London tháng 9 và 11/19

1455+33(1468-1430)      1480+31(1492-1456)

New York tháng 9 và 12/19

107.45+4.45(107.7-103.55)    111.05+4.55(111.3-106.95)

Tiền tệ: DX/USD 96.14 (+) vs 95.98 — BRLUSD 3.85 (-)   

-Giá cách biệt A vs R: tháng 9 vs 9: 41,46 (+) vs 38.46.

NHẬN ĐỊNH CHUNG

Hôm qua, ngày hết quyền chốt bán các hợp đồng treo mua tháng 7/19, LDN vẫn không có áp lực. Đồng Brl giảm -Usd tăng, đáng ra giá cà phê phải giảm nhưng lại tăng! Ngày kết sổ vị thế kinh doanh hàng tuần các quỹ đầu cơ mua lại hoành tráng!

Nhờ vậy hai sàn đều vui và cả làng cùng vui!

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 522