(26-2-2018) Thị trường cà phê: Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 20-2-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ đều tăng lượng dư bán gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng mạnh lên cận mức cao kỷ lục với 58.554 lô, thêm 10.818 lô. Kỷ lục cũ của sàn này là 58.970 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tăng 2.532 lô lên 14.621 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 55

quang cao