(23-5-2017) Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên 2 sàn cà phê

Quyết toán vị thế tuần qua: 2 sàn đều bán ra

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày gần nhất là 16-5-2017, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng vị thế dư bán thêm 2.379 lô để lên 13.168 lô so với ngày 9-5 là 10.789 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London giảm lượng dư mua hàng giấy tăng 3.675 lô. Số mới của ngày 16-5 là 20.789 lô so với 24.464 lô ngày 9-5-2017.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 36