(22-4-2017) Giao dịch cuối ngày hồ tiêu có giá giảm

Tại Kochi Ấn độ, giá gồ tiêu sơ chế ngày 20-4 giảm còn 57800 INR/tấn, mất 200 INR so với ngày 19-4.

Giá hồ tiêu sơ chế hôm qua cũng tại Kochi rớt mạnh trong ngày với mức giảm 500 INR như cuối phiên phục hồi và chỉ giảm 140 INR để còn 60460 INR/tấn.

QUAN DI SƠN

Hits: 46