(22-11-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê robusta và arabica

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm 21-11-2017:

London:             

1801-9 (1817-1796)                                1783-8 (1799-1779)

New York:                  

123.85+0.95 (125.40-122.55)                126.65+0.90 (128.35-125.35)

LONDON

Ai đã bán trên sàn London mong giá mất mốc 1795 nhưng hôm qua chỉ dừng 1796 và rồi đóng cửa lên nằm trên 1800. Có lẽ mở cửa chiều nay sẽ tuột một đoạn nữa trước khi đợi New York mở cửa và thăm dò động thái NY. Nếu NY yếu, London có thể đi luôn.

Các mức chắn dưới đang nằm 1795/1775/1730 và chắn trên 1810/1850.

Thị trường vào vùng dao động 1750-1850.

Khuynh hướng tiêu cực.

NEW YORK

Tuy tăng nhưng tỏ ra chưa chắc. Do đầu cơ chưa mua hết tâm hết ý. Nhưng ngược lại thích giữ vị thế dư bán vốn khối lượng hiện nay rất to.

New York chưa muốn phấn đấu vượt bình quân động 20 ngày năm tại 128.80. Qua khỏi mức này mới nói chuyện được với các mức ccao hơn như 131.65/135.25 (BQD 50/100 ngày)

Khuynh hướng trung tính nhưng vẫn thích nói thiên về tích cực. Chưa rõ vì sao các quỹ đầu cơ muốn ôm vị thế bán lớn như đã biết, rất có thể sẽ có thay đổi về lãi suất USD (tăng) chăng?

Ngày mai là lễ Thanksgiving (Tạ ơn). Các nhà kinh doanh sẽ nghỉ, nối sang đầu tuần sau.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 34

quang cao