20/10/2022 Bối cảnh thị trường cà phê trước giờ mở cửa

Sáng sớm nay, chỉ số DXY nhích qua 113 điểm, tức tăng lên đôi chút, thì giá vàng về mức sâu nhất tính từ 3 tuần nay (về đáy nằm trên 1626 USD/ounce còn lúc 11g VN là 1630 USD/ounce). Vàng nay chẳng còn là nơi trú ẩn vốn nữa rồi, USD cũng không vì tăng giảm quá gớm”. Phàm trên thị trường tài chính, sàn nào tăng giảm mạnh và nhiều lần, thì đấy không phải là nơi trú ẩn. Tình hình không còn như xưa. Cà phê lại càng không nên mua trữ vì rủi ro phía trước về giá hạ còn rất lớn vì giá món hàng này đã được cấy yếu tố lạm phát rồi.

Phiên hôm qua, London biến động dữ, có lúc về 1967 và chính mức này là chốt quan trọng cho việc xuống 1900 nếu để mất.

Giá phiên hôm nay sẽ diễn tiến với các yếu tố như sau:

-Cả 2 sàn đều vào vùng bán quá mức (London 23% và New York 26% so với 30%). Thì trường diễn biến về vùng tiêu cực đến rất tiêu cực. Khi nào thực sự rất tiêu cực, thì bấy giờ lại bùng lên.

Hướng kinh doanh sẽ diễn biến theo các nút:

Trên London:

-Hướng tăng: 2034/2067/2101

-Hướng giảm: 1967/1933/1900

Trên New York:

-Hướng tăng: 188.3/ 190.8/ 194.35/197.

-Hướng giảm: 184.45/181.75/180

=

Giá đóng cửa 2 sàn cà phê phái sinh 19/10/22

London tháng 1 & 3/23

2000-34(2034/1967)

1981-30(2012/1950)

New York tháng 3 & 5/23

187.25-3.05(191.6/185.3)

184.7-2.95(189.15/182.65)

Thông số ảnh hưởng giá cà phê

-Giá cách biệt 2 sàn arabica 03/23 với robusta 01/23: 96,53 vs 98,03  cts/lb.

-Chỉ số DXY: 112,84 vs 111,87 điểm.

-Giá trị đồng nội tệ Reais Brazil (Brl) trong cặp tỷ giá UsdBrl: 5,27 vs 5,24. Mức thấp kỷ lục 5,99 Brl lập 8/5/2020!

=

Giá đóng cửa 2 sàn cà phê phái sinh 19/10/22

London tháng 1 & 3/23

2000-34(2034/1967)

1981-30(2012/1950)

New York tháng 3 & 5/23

187.25-3.05(191.6/185.3)

184.7-2.95(189.15/182.65)

Thông số ảnh hưởng giá cà phê

-Giá cách biệt 2 sàn arabica 03/23 với robusta 01/23: 96,53 vs 98,03  cts/lb.

-Chỉ số DXY: 112,84 vs 111,87 điểm.

-Giá trị đồng nội tệ Reais Brazil (Brl) trong cặp tỷ giá UsdBrl: 5,27 vs 5,24. Mức thấp kỷ lục 5,99 Brl lập 8/5/2020!

Hits: 223