(20-1-2018) Thị trường cà phê: Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 16-1-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ vẫn ở vị thế dư bán gồm như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York tăng 12.222 lô lên 55.050 lô (trước đây 42.828 lô). Kỷ lục 58.885 lô

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London giảm 3.398 lô từ 26.575 lô còn 23.177 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 42