(2-1-2018) Bình luận kỹ thuật giá kỳ hạn London

Sau khi sụp xuống mức thấp nhất 1676 Usd/tấn vào giữa tháng 12/17, giá kỳ hạn robusta đi vào thế tích lũy. Đã có lúc giá sàn này cố vượt lên 1750 nhưng hai lần phải dừng ở 1.744 Usd/tấn. Hoạt động tích lũy nằm ở khu vực trên 1700 Usd là chủ yếu. Nên, có thể thấy rất rõ rằng khung dao động cho thời gian tới: khu vực hẹp 1700-1745 và khu vực rộng 1676-1745.

Một khi vượt khỏi 1745, giá kỳ hạn London sẽ tìm cách lên 1770, đỉnh của ngày 30/11/17. Nếu như xuống khỏi 1700, giá sàn này tìm cách về 1676 và nếu tệ hơn chạm và xuống khỏi 1676 thì có thể tạo đà đi “vùng sâu vùng xa” 1600 Usd/tấn là rất có thể.

Xét từ một phía khác, chỉ cần sàn London qua khỏi 1722 là mức bình quân động 20 ngày, giá tìm cách lên 1786 của bình quân động 50 ngày. Nếu cơ hội xảy ra trong tuần này, có thể 1786 là điểm kỳ vọng cao nhất trong tuần đầu năm 2018.

Hits: 57