(19-4-2017) Giá tiêu lại hạ dưới 100.000 đồng/kg

Giá hồ tiêu nội địa đang tuột nhanh, từ 102 triệu đồng/tấn cuối tuần trước đến ngày hôm qua nhiều khu vựcchỉ còn chừng từ 98-100 triệu đồng/tấn.

Giá hồ tiêu hàng thực tại Ấn độ cũng giảm rõ tại Kochi, Ấn độ. Hôm qua giá tiêu sơ chế mất 400 INR để còn 60.600 INR/tấn, giá tiêu xô từ 58.100 INR/tấn ngày 17-4 còn 58.000 INR/tấn.

Một điều lạ là giá trị đồng Rupee Ấn độ tăng so với USD, 1 USD ăn 64,63 INR so với trước đó 65,2 INR, giá tiêu tại Ấn độ giảm không phanh.

Người ta tin nguồn cung ứng từ Việt Nam tăng sau khi giữa Việt Nam và Ấn độ giải quyết những bất đồng về lệnh cấm nhậ khẩu của hai bên. “Điều quan trọng là ít đơn chào mua, kể cả từ Trung quốc”.

QUAN DI SƠN

Hits: 63