(19-1-2018) Thị trường cà phê: London “theo việc riêng”, New York buồn vì Brazil được mùa.

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước

London:             

1793+24 (1794-1764)                                1762+8 (1762-1744)

New York:                  

121.10-2.00 (123.90-120.95)                   123.55-2.00 (126.30-123.45)

Trong ý chí muốn tái lập vắt giá cho tháng giao hàng 3-2018, London đã tăng mạnh và có đỉnh trong ngày 1794$ để chốt giáp mí 1793$ khi đóng cửa. “vắt giá” đã được thiết lập một cách chắc chắn.

Trong khi đó bên sàn arabica chỉ dương +0.10 cts/lb và thành đỉnh trong ngày. Giá chìn trong sắc đỏ với âm 2.00 để chốt 121.10 cts/lb. Rất lạ là các quỹ đầu cơ trên sàn New York cứ bán như điên như cuồng dù lượng dư bán của họ đến nay được cho là gần gần mức kỷ lục cũ (59.000 lô).

Safras&Mercado ước thu hoạch vụ mùa 2018 Brazil đã đạt 71% tính đến 17/01 so với năm 2017 đạ 78%.

Lại thêm một cơ quan chính phủ Brazil ước báo năm 2018 Brazil được mùa cà phê, đây là một trong những ước báo được mùa hiếm hoi vì thường thường Conab đều báo mất mùa. Họ dự kiến năm 2018 Brazil đạt sản lượng từ 54,4 đến 58,5 triệu bao cà phê.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 33

quang cao