(18-1-2018) Bình luận kỹ thuật giá cà phê

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước

London:             

1769+42 (1771-1725)                                1754+31 (1756-1720)

New York:                  

123.10+2.65 (123.80-120.15)                   125.55+2.60 (126.15-122.60)

Hai sàn bùng phát tăng mạnh, công thuộc về London.

LONDON

Hôm qua bùng phát, phá vỡ các nút chắn kỹ thuật quan trọng và vượt khỏi BQĐ 50 ngày dễ dàng. Các nhà kinh doanh và rang xay đều nhảy vào mua, nhưng nhanh chóng sức mua dịu xuống, thế rồi đầu cơ tài chính lại nhảy vào mua bù khống. Các nước sản xuất tiếp tục bán nhưng không đủ cho đầu cơ mua. Một rắp tâm “vắt giá” đang lộ rõ (điều này đã nói trong các báo cáo trước).

Khuynh hướng tích cực. Về kỹ thuật, London đã bùng phát tăng mạnh, chứng tỏ đáy đôi nay là “bàn thạch” ít ra trong giai doạn này.  Nay hướng nhắm 1800 và cao hơn.

Tuy nhiên, muốn tăng lên các mức cao ấy, dứt khoát London phải vượt và có giá đóng cửa trên 1780.

NEW YORK

New York ăn theo London nhưng cuối cùng cũng ra trò phết. Dù tăng, nhưng chưa dám nói New York đã chuyển sang tích cực. Bức tranh kỹ thuật còn yếu.

Nhưng nếu từ đây mà tăng thêm bước nữa mới dám gọi là chuyển sang tích cực, tức là sao? Tức phải vượt 126/127.50 với lượng mua lớn và hướng lên chẳng gì cản trở được, còn nếu như nhúc nhích trong khi giao dịch ngày hôm nay thì vẫn chưa ăn thua.

Khung dao động ngắn hạn nay ta thấy 131.35-119.85.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 45