(17/9/2018) Bình luận kỹ thuật giá cà phê tuần đến 22/9/18

Đợt tăng nhất thời ở tuần trước không xuất phát từ nội lực của bản thân hoạt động giá cà phê của cả 2 sàn. Thật thế, giá New York xuống dưới 100 cts/lb và London mất 1500 Usd/tấn. Điều đó khẳng định giá cà phê còn yếu về kỹ thuật.

Hãy nhìn đồ thị (hình 1). Vị trí giá đóng cửa London nằm ở trung tâm của hai đầu thấp và cao là 1465 và 1513. Từ đây mà về 1465 còn -24 Usd, từ đây để lên 1513 còn +24 Usd.

Khu vực 1522/1523 nay trở thành vùng kháng cự quan trọng vì London đã thất bại khi cố vượt qua khu vực ấy. Nhưng trên đường quay về phía thấp, do kỹ thuật yếu, London mất luôn các chốt không kém quan trọng: 1516 (bình quân động BQĐ 20 ngày), 1512-1513 vùng kháng cự cũ, mất 1500 mức tâm lý, đặc biệt mất luôn cả 1492 và 1493 là mức BQĐ 5 và 8 ngày.

Nếu đặt lên bàn cân, sức kéo xuống mạnh hơn kéo lên. Nên trong tuần này, lực trì xuống xem ra thắng thế. Cho đến ngày 14/09, London tỏ ra chưa ra khỏi vùng tích luỹ từ 1472 đến 1510.

Nếu chạm và xuyên qua 1465 theo hướng xuống, giá London có thể về 1454/1430.

Để khẳng định đường lên, London cần vượt 1523 nhưng ít ra phải có một lần đóng cửa trên 1513.

Hits: 312

quang cao