(15-3-2017) Nhận định kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê cho  phiên giao dịch kỳ hạn cà phê 15-3-2017

Kết quả đóng cửa phiên giao dịch ngày 14-3-2017 cơ sở 3 và 5-2017:

Giá đóng cửa robusta Ice London

05/17    2169+5 (2179-2158)

07/17    2186+5 (2197-2176)

Giá đóng cửa arabica Ice New York

05/17    141.25-1.10  (143.35-140.80)

07/17    143.60-1.10  (145.65-143.15)

Dựa trên hoạt động của phiên giao dịch sàn kỳ hạn cà phê arabica New York ngày 14-3-2017, nhìn quá trình hoạt động giá và các yếu tố phụ trợ, ta có thể nói về phiên ngày 15-3-2017 như sau:

Hôm qua 14/3 London giao dịch tiếp tục trầm lắng, chưa tỏ hướng tăng giảm rõ ràng. Hôm nay có vẻ cũng như thế. Tâm lý chờ đợi thông tin từ phiên họp của Cục dự trữ liên bang Mỹ quá rõ.

New York chưa mất mục tiêu tăng dù hôm qua giảm. Miễn là đừng đóng cửa dưới 139.65.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 444