15-12-2018: Bình luận về kỹ thuật giá cà phê

Diễn biến giá cửa phiên ngày hôm trước

London:             

1743+31 (1747-1715)                                      1740+27 (1744-1711)

New York:                  

120.30+0.20 (121.30-119.80)                122.45+0.20 (123.40-122.05)

Giá cách biệt A với R: 41.37 cts/lb

Real BRL 3,34 ăn 1 USD.

Giá London tăng theo đà, New York chưa lên nổi dù đáy trong ngày hôm qua có cải thiện.

NEW YORK

Sàn này quay sang tích lũy vì chưa có gì xúc tác để đầu cơ mua lại dù lượng dư bán nay quá to. Hôm qua chạm 121.30 và quay về đóng cửa +0.20, kỹ thuật chưa hề hấn gì dù còn yếu.

Khuynh hướng tiêu cực, chưa bỏ ý định về 117/115 nhưng đáy giao dịch hôm qua cải thiện thấy rõ (119.80 so 119.00) nên hy vọng giá sẽ còn hoạt động tích lũy nếu không tăng.

Dự kiến nếu theo đường xuống, mức dao động xuống 119/118. Hướng lên trong phiên chiều này 121/123/124.80. Vượt khỏi 124.80, đầu cơ mua mạnh hơn sẽ có hướng lên 128/130.

LONDON

Gặp kháng cự khu vực 1740/1745 và London dừng ở đó. New York chưa giúp gì được. Nếu có cơ hội cho New York tăng, London không ngần ngại hướng 1770. Tuy nhiên, New York đang tích lũy. New York sau này có tăng mạnh, London quay về hướng tích lũy.

Khung dao động 1770-1685. Nếu không vượt 1750, trước mắt London dễ quay về 1700. Khuynh hướng tích cực ngắn hạn. Rất nghi rằng khi giá chạm 1750, anh em xuất khẩu Việt Nam bán ra mạnh ngăn đường tăng.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 59