(13-8-2017) Giá hồ tiêu Ấn độ đứng, nhưng giảm tại Việt nam

Sau khi giá hồ tiêu xô tại Kochi Ấn độ lên được 48.000 INR/tấn vào ngày 9-8-2017, giá tại đó vẫn dừng ở mức ấy không lên không xuống.

Trong khi đó, giá hồ tiêu tại nhiều nơi ở các địa phương Việt nam dịu xuong mức 88 triệu đồng /tán, bỏ các mức cao các ngày trước đó là 99-90 triệu.

Quan Di Sơn

Hits: 37

quang cao