(12-3-2018) Thị trường cà phê: Vị thế kinh doanh của đầu cơ trên hai sàn kỳ hạn

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 6-3-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York giảm dư bán từ 53.355 lô xuống còn 50.727 lô. Kỷ lục cũ của sàn này là 58.970 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London giảm 4.817 lô dư bán từ 17.377 lô xuống 12.560 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 51

quang cao