(12-3-2018) Bình luận về kỹ thuật giá cà phê

Diễn biến giá của phiên ngày hôm trước

London:             

1780+20 (1784-1758)                                1800+15 (1804-1785)

New York:                  

120.15-0.15 (121.30-119.85)                   122.40-0.20 (123.50-122.10)

Giá cách biệt giữa sàn New York với London A với R tháng 5-2018 là 39.42 cts/lb (-)  – USDX 90.09 (-)    – BRLUSD 3.25 (+)

London mức chắn trên: 1800 / 1790     – Mức chắn dưới 1764 / 1748

New York mức chắn trên: 121.90  / 121.00   – Mức chắn dưới 119.55  / 118.95

London

Kỹ thuật tích cực. Mức 1794 là cực kỳ quan trọng cho tuần này. Riêng xét thuần túy kỹ thuật, nếu đóng cửa trên 1794, giá còn đi thêm. Nhưng nếu 1794 không đạt, những cố gắng gần đây của London thành “công cốc”.

New York:

Kỹ thuật yếu, khả năng NY về hoạt đồng vùng 118.30.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 177

quang cao