No Picture
Tin tức

(7-3-2018) Thị trường cà phê: New York lờ đờ, London vẫn nhờ được

Dự báo sản lượng Rabobank ra ngày hôm qua phát huy tác dụng? Không! Giá tăng, và đây là cuộc chơi của người có vốn và thủ thuật trên hai sàn có cùng một chủ và với một lượng hạn chế người chơi. […]