No Picture
Tin cà phê

23/10/2019 Thị trường cà phê: Giá kỳ hạn đóng cửa tăng – Lý do?

Trên sàn London, tháng 11/19 tăng mạnh hơn do các hợp đồng hàng thực nay đã vơi. Hai sàn đề tăng có lẽ nhờ các quỹ đầu tư giảm lượng bán khống. Tuần trước lượng dư bán quá nhiều. Bà và ảnh: NGUYỄN QUANG BÌNH […]