thitruongcaphe.net
Cà phê đặc sản

25/10/2019 Robusta có làm thành cà phê ngon được không? Cải thiện chất lượng Robusta (bài 3)

Cũng một thứ cà phê robusta ấy, nhưng chất lượng ly cà phê sẽ khác nhau xa. Nó có thể là một ly chuẩn, hay chỉ được dùng cho mua bán thương mại, hay đạt phẩm cấp ngon/đặc sản tùy vào cách chế biến như thế nào. Bài: NGUYỄN QUANG BÌNH […]