Tin cà phê

1/10/2019 Chúc mừng niên vụ mới – Happy New Crop 2019/20

giá kỳ hạn cà phê ngày đầu niên vụ 2019/20 đóng cửa về trạng thái chờ đợi. Thương chiến tạm bớt nóng do TQ nghỉ Quốc Khánh. Brexit có chút dấu hiệu tích cực. Nhưng chỉ số Usd tăng  đã không làm giá cà phê tăng nổi. Bài: Nguyễn Quang Bình […]