Tin cà phê

10/11/2019 Thị trường cà phê: Tiếp tục chuỗi ngày tăng đến tận phiên cuối tuần

Giá 2 sàn cà phê tiếp tục tăng. Dù ước báo nguồn cung cà phê thế giới niên vụ mới 2019/20 thiếu hụt, giới kinh doanh cà phê vẫn cẩn trọng. BÀI VÀ ẢNH: NGUYỄN QUANG BÌNH […]