Tin cà phê

12/10/2019 Thị trường cà phê: Giá robusta sụp sâu trong đợt săn ‘chặn lỗ’

Rất cần tìm một cách thức bán và chốt giá thế nào để không bị ‘bắt bán chặn lỗ’ kiểu này. Cứ để tình hình ‘đợi hỏa hoạn tới đốt hết nhà cửa của cải’ và chỉ có biết chạy…thì không chỉ nhà xuất khẩu mà nông dân cà phê…bán cả năm không bằng mất một đêm. Bài: NGUYỄN QUANG BÌNH […]