Chỉ số niềm tin người tiêu dùng

Tính toán mua bán trên mạng.

Chỉ số Niềm tin người tiêu dùng Mỹ dùng để đo mức độ niềm tin của người tiêu dùng đối với hoạt động kinh tế. Đây là một chỉ số hàng đầu vì nó có thể dự đoán chi tiêu của người tiêu dùng, đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế tổng thể. Nếu con số cao hơn thì thường được hiểu sự lạc quan của người tiêu dùng cao hơn.

Con số công bố cao hơn dự kiến ​​sẽ được coi là dương / tăng đối với USD, còn nếu như con số thấp hơn dự kiến ​​sẽ được coi là âm / giảm đối với USD.

Con số thực tế tháng 2/20 là 130,7 điểm so với dự kiến 132 điểm và so với tháng 1/20 là 130,4 điểm. Yếu so với dự kiến nhưng cao hơn tháng 1/20. Con số biểu thị từ trung tính đến yếu.

Hits: 33