(18-6-2018) Hãy thận trọng với giá cà phê

Sở dĩ cần nhắc lại bức tranh cung-cầu cà phê để thấy rõ rằng ít ra về tâm lý, nhiều người trên thị trường tin thế giới được mùa…
Bài sẽ đăng lúc 13:00g: Phân tích kỹ thuật giá cà phê

Nhận định giá cà phê thế giới từ 11-16/06/2018

Kỹ thuật là như thế, thực tế hiện nay có nhiều yếu tố như tiền tệ và luồng vốn chưa ủng hộ giá tăng. Chỉ còn một chút mảy may thời tiết Brazil mới e tạo lực xoay chiều. Nhưng tuần tới chưa mấy ai tin thời tiết sẽ giúp giá cà phê.