(18-7-2017) Giá hồ tiêu Ấn độ giảm nhanh

Từ 49.200 Inr/tấn ngày 12/7/17, giá hồ tiêu tại Kochi, Ấn độ giảm nhanh xuống 48.600 idr/tấn vào ngày 17/7/17. Giá hồ tiêu xô nhiều nơi ở Việt nam quanh mức 76-77 triệu đồng/ tấn….

(13-7-2017) Giá hồ tiêu vẫn còn vững

Giá hồ tiêu xô trên thị trường hàng thực ở Kocho, Ấn độ vẫn giữ mức 49.200 INR/tấn từ 2 ngày qua (11 và 12/7). Sau đợt lễ nghỉ tôn giáo ở Ấn độ, mua…