(21-5-2015) Liệu giá tiêu có tiêu?

Đồ thị giá tiêu đen xô tại Ấn độ Thị trường hồ tiêu tại Kochi Ấn độ mỗi ngày một giá, giá mỗi ngày một thấp. Đến ngày 19-5, giá hồ tiêu xô tại đó…