Niên vụ cà phê mới 2017/18 bắt đầu!

Chào mừng niên vụ cà phê mới 2017/18. Tổ chức Cà phê thế giới (ICO) đã chọn ngày 01/10 hàng năm làm ngày Cà phê thế giới nhằm tôn vinh người nông dân làm ra…