(11-7-2017) Giá hai sàn kỳ hạn cà phê giảm nhẹ.

Sàn robusta mất mốc 2103$ là tiêu cực nhưng có thể lúc nào đó cấu trúc vắt giá hiện thời (80$ giữa tháng 7-2017 với 3-2018) sẽ giúp cho London vực dậy sau khi thanh lý bới lượng dư mua trên sàn.

(11-7-2017) Giá hồ tiêu tăng

Trên thị trường nội địa hai nước xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu thế giới, giá hồ tiêu xô bắt đầu tăng. Tại Kochi Ấn độ, sau khi đứng tại 49.000 INR/tấn nhiều ngày tuần…

(9-7-2017) Giá robusta giảm bất ngờ

Hoạt động mua bán trên thị trường cà phê nội địa tuần đầu tháng 7-2017 chưa thực sự sôi động dù giá kỳ hạn đã chớm tăng. Giá cà phê robusta loại 2, tối đa…