No Picture
nguyễn quang bình

18/8/2019 ‘’Một vành đai một con đường’’ chẳng qua chỉ là một chiến dịch tiếp thị

Cả vành đai lẫn con đường đều chẳng phải là tuyến đường thực tế nối được các thành phố trung tâm như các bản đồ chính thức do chính phủ TQ vẽ ra mô tả chúng. Tác giả: Eyck Freymann – chuyển ngữ tiếng Việt từ tiếng Anh: Nuyễn Quang Bình […]