Bình luận nhanh: Đường dài, chớ mất niềm tin

(8-6-2017) Tạm thời loại bỏ yếu tố cung-cầu, giao dịch giá robusta London hôm qua 7-6 yếu trong khi arabica dương liên tục nhưng vẫn không bung mạnh. Có lẽ vì các quỹ đầu cơ mua New York bán London nên sức bật không mạnh trên New York chăng.

Dù đóng cửa tăng nhẹ 0.20 cts/lb lên 125.75 cts/lb nhưng vẫn thấy cấu trúc kỹ thuật chưa đủ mạnh. Khả năng đi thêm 10 cts/lb theo hướng xuống chưa mất. Tuy nhiên, do lượng dư bán hàng giấy trên sàn này phình lớn, nay có thể đạt 25.000 lô so với báo cáo 30-5 là gần 19.000 lô, nên khả năng xuống của sàn này vẫn được nghi ngờ. Người viết cũng mong như thế.

Trên sàn robusta London, giá xuống và đóng cửa mức 1972-13$/tấn theo thế “cò cưa” và lượng hàng giấy được thanh lý dần. Nhìn từ phía cung-cầu, khả năng tăng trên sàn này chưa mất. Nếu có dịp nào đó New York tăng, khả năng bứt phá của London vẫn còn tốt. Muốn tăng mạnh trong thế bút phá ấy, dứt khoát London phải vượt khỏi 2042$, là mức chỉnh 50% của Fibonacci.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Nhận định kỹ thuật trên là góc nhìn riêng của người viết về hoạt động giá kỳ hạn trên các sàn cà phê, chỉ dùng  để tham khảo. Tác giả không sử dụng nó cho bản thân/cho người khác vì bất kỳ một mục đích kinh doanh kỳ hạn, hàng thực hoặc một sản phẩm dịch vụ kinh doanh nào. Kỹ thuật thị trường thường là một suy nghĩ và nhận định tức thời và ngắn hạn chứ không có ý định áp dụng cho dài hơi.

Hits: 25